Logo e Defter Kurulum Dokümanı

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.


Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.


Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.


Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.


GİB'in "Elektronik Defter Genel Tebliği" ile yayınladığı e-Defter uygulaması LOGO'nun Tiger Enterprise 3, Tiger 3 ve GO 3 ürünlerinde kullanılabilmektedir.


LOGO e-Defter uygulaması ile "Yevmiye Defteri"' ve "Defter-i Kebir (Büyük Defter)" belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir.


Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmekte, Defterlerin kaynağının doğruluğu, sonradan değiştirilmediği, belgelerin bütünlüğü e-imza/mali mühür ve başkanlık beratı ile garanti altına alınmaktadır.


Dijital ortamda kaydedilen bu verilerin saklanması, gerektiğinde hızlı bir şekilde ulaşılması kolay olacak ve gerektiğinde ilgili mercilerin incelemesi işlemi hızlı ve pratik olacaktır.

LOGO e-Defter uygulaması ile;


Aylık olarak e-defterlerin xml formatında oluşturulması sağlanır.e-Defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtların otomatik tespit edilmesi ve raporlanması sağlanıre-defter dosyaları ile birlikte, defterlerin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş berat dosyasının oluşturulması sağlanır.Oluşan xml dosyaların içeriğinin kontrol amaçlı görüntülenebilmesine olanak sağlanmaktadır.

LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için;

 • Gelirler İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapılmalı,

 • Gerçek kişilerin elektronik sertifika (e-imza), tüzel kişilerin ise mali mühür temin edilmeli,

 • Mali Mühür veya Elektronik Sertifika, e-defter uygulamasının kullanılacağı, beyan edileceği bilgisayarda- terminalde yüklenmeli,

 • Oluşturulan e-defter dosyaları zaman damgası ile imzalanacak ise Kamu Sertifikasyon Merkezinden "Zaman Damgası" temin edilmeli.

 • Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli, http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_istemci_yazilimi.jsp

 • Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli. (http://mmm.java.com/tr/download)

 • Güncel LOGO (Tiger Enterprise 3, Tiger 3, GO 3) ürünlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

E-Defter ve başvuru süreci için http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.


Logo ürünlerinde Yapılması Gerekli Tanımlar; 
 • Logo e-Defter uygulaması yüklenmeli.

 • Sistem İşletmeni (SYS) Yönetim\Firma tanımında sırası ile aşağıdaki işlemler yapılmalı;

 • Firma tanımı genel penceresinde;

 • Firma Ünvanı Ticari Sicil Gazetesinde yayınlandığı gibi birebir aynı doldurulmalıdır.

 • Adres ve iletişim bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.

 • NACE kodu 6 karakter olarak girilmelidir.

 • Kurum tipi alanında Gerçek/Tüzel seçimine dikkat edilmelidir.

 • Kurum tipi Tüzel olarak seçilmiş ise vergi numarası eksiksiz olarak 10 karakter olarak girilmelidir.

 • Kurum tipi Gerçek olarak seçilmiş ise İşveren bilgileri doldurulmalıdır.

 • TC kimlik numarası 11 karakter olarak tanımlanmış olmalıdır.

 • Girilen vergi numarası e-defter sipariş aşamasında belirtilen vergi numarası ile aynı olmalıdır.

 • Kurum Tipi Tüzel Kişi olarak seçilmiş ise Vergi numarası vergi dairesi bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

 • Kurum Tipi Gerçek Kişi olarak seçilmiş ise, Firma tanımı içerisindeki işveren bilgileri tanımındaki Adı, Soyadı ve TC Kimlik bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

 • Kurum tipine göre girilen Vergi ya da TC Kimlik numaralarının doğruluğuna dikkat edilmelidir, oluşacak olan xml dosyalarının başlığı ve içeriği burada girilen veri ve seçime göre oluşmaktadır.

 • Girilen Vergi ya da TC Kimlik numarası e-defter sipariş aşamasında belirtilen bilgiler ile aynı olmalıdır, faklı ise e-defter uygulamasına giriş sırasında lisans hatası alınacaktır.

 • Firma tanımı e-Devlet tabında ;e-Defter kullanıcısı olup olmadığı seçilmeli.Kontrol tipi alanında Firma bazında mı işyeri bazında mı e-defter kullanılacağı seçilmeli e-Defter Geçiş Tarihi alanına e-Defter uygulamasına başlangıç tarihi belirtilmelidir.

Kontrol Tipi: Firma Bazında

 • Firma tanımı İşveren Bilgileri penceresinde;

 • Kurum Tipi Gerçek Kişi olarak seçilmiş ise,

 • Firma tanımı içerisindeki işveren bilgileri tanımındaki Adı, Soyadı ve TC Kimlik bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Firma tanımı Mali Müşavir tabı eksiksiz doldurulmalı;

 • Mali müşavir sözleşme bilgileri girişi alanındaki Tarihi alanındaki tarih bilgisi oluşturulacak defter dosyalarının bitiş tarihini kapsayacak bir tarih olarak girilmelidir. (örnek :31.12.2015)

 • Not :Mali dönem sonu yapılması önerilmektedir.

 • Sözleşme başlığı altında yer alan bilgiler; ilgili Mali müşavirin sözleşme bilgileri tanımlanmalıdır.

 • Firma herhangi bir Mali müşavir ile çalışmıyor ise ilgili alanlar şematron alanları olduğundan '-' tire işareti girilebilir.

Firma tanımı Bağlantı Ayarları penceresi;

 • Zaman damgası kullanılacaksa, Zaman Damgası Sunucu Bilgileri alanındaki zaman damgası bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.

 • İnternet çıkışında Proxy kullanılıyor ise Proxy bilgileri girilmelidir.

Zaman damgası; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder.


Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE 'den temin edilecektir.

Kontrol Tipi :İşyeri Bazında

 • Firma\ İşyeri tanımı penceresinde;

 • Firma Tanımı altındaki e-Devlet tabında kurum tipi : işyeri bazında seçilmiş ise ilgili işyeri altındaki İşveren bilgileri doldurulmalıdır.

 • e-Defter kullanıcısı olup olmadığı seçilmeli.

 • e-Defter Geçiş Tarihi alanına e-Defter e ne zaman geçildiyse geçiş tarihi belirtilmelidir.

Firma\Kullanıcı tanımı penceresi;

 • e-Defter ve muhasebe fişlerini oluşturacak kullanıcılar için kullanıcı tanımındaki f9 -detay bilgiler de Adı –Soyadı alanları doldurulmalıdır. 


Defter oluşturma işlemi yapılmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;

Ticari sistem yönetimi / e-Defter (Go3 ürününde Diğer işlemler /Çalışma bilgileri) parametrelerinde;

 • e-Defter dosyalarının oluşacağı "e-Defter Kataloğu" belirlenmelidir.

 • Bu kataloğun bulunduğu yerde xbrl e ait xml, xsd ve xslt katalogları otomatik oluşturulur, bu kataloglar silinmemeli. 

 • Satış / Satınalma faturaları e-Defter belge numarasına atanacak değer parametreleri Fatura No / Belge No alanından mı alınacağı belirtilmeli. Belge numarasından alınacak ise muhakkak ilgili faturalarda Belge numarası alanı doldurulmalı.

Not: Parametre belge numarası olarak seçilmiş ve ilgili faturada belge numarası girilmemiş ise muhasebe fişine belge detayı aktarılmamaktadır.

 • Satış / Satınalma faturaları e-Defter belge tarihine atanacak değer parametreleri Fatura Tarihi / Düzenleme Tarihi alanından mı alınacağı belirtilmeli. Düzenleme tarihinden alınacak ise muhakkak ilgili faturalarda Düzenleme tarihi alanı doldurulmalı.Kayıtların muhasebeleştirilme şekline göre belge detaylarının muhasebe fişlerine taşıma yöntemleri;


 • Kayıtlar birebir muhasebeleştirilmiş ise ilgili fişlere ait belge detayları otomatik olarak muhasebe fişlerine aktarılmaktadır ve f9-Belge detayında görülebilmektedir.

 • Toplu muhasebeleştirme ile birden fazla kayıt tek bir muhasebe fişine taşınmış ve muhasebeleştirme sırasında satır birleştirme yapılmamış ise oluşan muhasebe fişinde satır bazlı belge detayı oluşturulmakta , oluşan mahsup fişinin satırlarında satır belge detayı alanları eklenip muhasebeleşen fişlere ait belge bilgileri bu satırlara otomatik getirilmektedir.

 • Satış ve satınalma faturaları muhasebeleştirildiğinde belge detayları otomatik muhasebe fişine aktarılmaktadır. e-Fatura ve Matbu faturalar dışındaki fatura yerine geçen belgeler (Yazar Kasa Fişi, Perakende Satış Fişi, diğer Matbu belgeler) Satınalma modülü "Alınan Hizmet Faturası" seçeneğinden girildiği için e-Defter üzerinde "Document Type" bilgisi "invoice" olarak oluşmaktadır. Bu tür belgelerin e- Defter'e belge tipinin kullanıcı tarafından belirlenebilmesi için Satınalma,Satış,İthalat ve İhracat faturalarında F9 menüye "e-Defter Belge Detayı" eklendi. Buradaki belge türü bilgisine:Makbuz ve diğer seçenekleri eklenmiş olup yapılan seçime göre Muhasebeleştirme sırasında bu bilgiler kullanılarak belge detayı oluşturulmaktadır.

 • Manuel eklenen muhasebe fişlerinde de ilgili muhasebe fişine ait sadece bir belge bildirilecek ise ilgili fiş içerisindeki F9-Belge detayı alanından ilgili belge bilgisi girilebilmektedir.

 • Manuel eklenen muhasebe fişinde birden fazla fiş beyan edilecekse muhasebe fişi başlık alanında "Satır Bazlı Belge Detayı" kutucuğu işaretlenip fiş satırlarındaki belge detayı alanları doldurularak belgeler bildirilebilmektedir.

 • Mahsup Fişi f9 Fatura Giriş ekranına Belge Detayı kolonları eklenmiştir. Not: Belge Detayı kolonları mahsup fişi başlığındaki "Satır Bazlı Belge Detayı" kutucuğunun işaretli olması durumunda fatura giriş ekranına gelmektedir.

Ticari sistem yönetimi / Muhasebe/ İşlemler bölümündeki Yevmiye Madde Numaralama işlemi ile ilgili ay içindeki muhasebe fişlerine yevmiye madde numarası verilmelidir.

Firma e-defter uygulamasını işyeri bazında kullanması durumunda, Genel Muhasebe Parametrelerinde "Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın" parametresi "Evet" olarak seçilmeli ve yevmiye madde numaralama işyeri bazında yapılmalıdır.316 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör