2247954282173403
 

İhracat e-Fatura Gönderimi Destek Dokümanı

1. Amaç :

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesini kapsar.

2. Süreç :

Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.


Yükümlü(satıcı), ihracat faturasını e-fatura olarak düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB'e gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Kullanılan sistem aracılığı ile e-fatura zarfı GİB'e iletilir, GİB e-faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.


Gümrük sistemine alınan e-fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,


  • 23 haneli referans numarası üretilir. Bu numara opsiyonel olarak faturaya verilen cevap ile elektronik ortamda iletilebilir veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Portalınden öğrenilebilir.

  • 23 haneli bir referans numarası ile belge tarihi yükümlü(satıcı) tarafından gümrük beyannamesinin 44 no'lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilmelidir.

  • KABUL veya RET uygulama yanıtı üretilerek GİB'e gönderilir. GİB ilgili uygulama yanıtını yükümlüye(satıcı) elektronik ortamda iletir. (e-Fatura uygulama yanıtı senaryosu arasın daki tek fark uygulama yanıtının Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'dan gelecek olması ve 8 gün sınırlamasının olmamasıdır.)


Fatura düzenlenen yabancı firma, ihracat e-faturasını kendi ülkesindeki işlemleri için satıcı kurumdan harici yollarından talep edebilir. (mail, e-posta vs. yolu ile)


Şekil 1 Sistem Şeması

3.Ticari Üründe Yapılması Gerekenler :

3.1.Ticari Sistem İşletmeni:

1.Firma tanımı içerisindeki e-Devlet sekmesine "e-Fatura Gümrük" seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için firma da bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.


NOT: Yabancı Bölgeye İhracat faturalarını e-fatura olarak oluşturmaya 01.07.2017 tarihinde başlayacak olan kullanıcılar bu tarihe kadar "e-Fatura Gümrük" seçeneğini işaretlemeden eskisi gibi bu faturalarını e-Arşiv (e-Arşiv kullanıcısı ise) veya kağıt olarak kesmeye devam edebileceklerdir.


Şekil 2 SYS Firma Tanımı\e-Devlet Sekmesi

3.2. Cari Hesap Kartları:


1.Cari hesap kartı içerisindeki LogoConnect sekmesine "e-Fatura Gümrük" seçeneği eklenmiştir. Yabancı Bölgeye İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderileceği cariler için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.


NOT : "e-Fatura Gümrük" seçeneği sayesinde e-Arşiv Cari Hesap kartlarına Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon Fişi oluşturulurken faturanın e-fatura olarak oluşması sağlanmaktadır. Bu carilere diğer tüm tipteki faturalar e-Arşiv veya kağıt fatura olarak kesilmeye devam edilecektir.


Şekil 3 Cari Hesap Kartı

2. "e-Fatura Gümrük" seçeneği işaretli Cari hesap kartlarındaki zorunlu alanlar;


  • Yabancı uyruklu işaretli ise;

Ülke Kodu,Vergi Kimlik No ve Ünvan 2 alanlarının doldurulması istenecektir.

  • Yabancı uyruklu ve Şahıs Şirketi olduğunda ise;

Ülke Kodu, Adı, Soyadı ve TC Kimlik No alanlarının doldurulması zorunludur.


NOT : "e-Fatura Gümrük" seçeneği işaretli olan cari kartlarda e-Fatura/e-Arşiv Tipi "İstisna" olarak öndeğer gelecek ve değiştirilemeyecektir.