2247954282173403
 

e-Defter Kullanım Yöntemleri

Güncelleme tarihi: 16 Kas 2018

e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır. e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.
Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
Başlangıç aşamasında, e-Defter olarak tutulabilecek defterler: Yevmiye Defteri- Defter-i Kebir.

e-Defter Kullanım Yöntemleri

Madeni yağ lisansı sahipleri, tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal eden mükellef gruplarına e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır.

Uygulamadan Yararlanmak İçin;

1. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli, indirilmelidir.“Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Mali Mühür & Sertifikasyon Başvurusu : mm.kamusm.gov.tr

2. e-defter.gov.tr’den elektronik defter kullanımı için başvuru süreci tamamlanmalı,

3. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından (mm.kamusm.gov.tr) "Zaman Damgası“ programı yüklenmeli,

4. Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli. mm.kamusm.gov.tr

5. Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini için (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.#edefter, #edefteruygulaması, #edefternedir #edefterbaşvurusu

4 görüntüleme0 yorum