2247954282173403
 

e-Fatura Hata Kodları Nedir?

Güncelleme tarihi: 16 Kas 2018


e-Fatura Hata Kodları

1.1 Şematron Kontrolü Nedir? e-Fatura sistemine geçiş yapan şirketler arasında, ortak bir bilgi standardı sağlanması amacıyla, Gelir İdaresi tarafından belirlenmiş ve bir fatura içerisinde bulunması zorunlu (e-Fatura UBL-TR standartına uygun olup olmadığı) olan alanlarının sistemler tarafından kontrol edilmesi işlemine şematron kontrolü denir.

1.2 Zarf Nedir? e-Fatura olarak düzenlenen faturaların, istenilen adette bir araya getirilerek topluca Gelir İdaresi’ne gitmek üzere tek belgede gönderilmesine Zarf adı verilir. Faturaların Gelir İdaresi’ne gönderimi ya da Gelir İdaresi’nden alımı tek tek fatura olarak değil, zarf bazında gerçekleştirilir. Bir zarf içinde alıcısı aynı olmak kaydı ile bir ya da birden fazla fatura olabilir. Bir zarf hata aldığında içindeki bütün faturalar hata almış kabul edilir. Örnek: Bir firmaya gönderilecek olan 3 adet kağıt faturayı tek zarfa koyup gönderim yapmak ile aynı.

1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? e-Fatura sisteminde 2 adet senaryo kullanılır. Bunlar; “Temel” ve “Ticari” senaryolardır. Ticari senaryodaki faturalar alıcısı tarafından KABUL ya da RED edilebilir. Bu KABUL ya da RED işlemi için gönderilen yanıt belgesine Uygulama yanıtı denir. Uygulama yanıtı verme süresi 8 gündür. 8 gün içinde verilmeyen faturalar KABUL edildi sayılır. 8 günden sonra verilen yanıtlar kabul edilmez.

1.4 Sistem Yanıtı Nedir? Gönderilen belgelerin ilgili sistem tarafından başarılı ya da başarısız olarak işlendiğini gösteren belgedir. Bu belge sistemler arasında (Gelir İdaresi, Özel Entegratör vs.) gönderilip alınır.

1.5 Durum Kodu Nedir? Bir zarfın e-Fatura sistemindeki o anki durumudur. Standart oluşturmak adına bu sistem yanıtları belirli numaralar (kodlar) ile yollanmaktadır. Zarf gönderildikten sonra durumunun takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin; başarılı bir zarfın durum kodu “1300 BASARIYLA TAMAMLANDI” olması gerekmektedir. Hatalı durumlar için durum kodlarına göre aşağıdaki anlatılan işlemlerin yapılması gerekmektedir.

1.6 Etiket Bilgisi Nedir? Etiket Bilgisi her e-Fatura mükellefinin belirlemesi gereken bilgilerdir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini vergi numarası ile beraber belirtir. 2 adet etiket bilgisi bulunamaktadır. Bunlar Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketileridir. Posta Kutusu etiketi ve Gönderici Birim etiketi birbirinden farklı olmalıdır. e-Fatura zarfları gönderici firmanın vergi numarası ve gönderici etiket bilgisi üzerinden, alıcının vergi numarası ve posta kutusu etiket bilgisine gönderilir. Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. İşyeri bazında farklı lokasyonlarda muhasebe tutuluyorsa, bu durumda firmalar tek bir vergi numarasına birden fazla etiket tanımı yapabilir.


Örnek : Vergi No: 1111111111

1.Gönderici Birim Etiketi : urn:mail:gebzegb@firma.com.tr

1.Posta Kutusu Etiketi : urn:mail:gebzepk@firma.com.tr

2.Gönderici Birim Etiketi : urn:mail:istanbulgb@firma.com.tr

2.Posta Kutusu Etiketi : urn:mail:istanbulpk@firma.com.tr

2. Durum Kodları


2.1.1.BAŞARIYLA TAMAMLANDI (1300)

1300 durum kodu e-Fatura veya Uygulama Yanıtı zarfının sorunsuz olarak alıcı firmaya iletildiği anlamını taşıyan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında gönderim işlemi başarılı olup, ayrıca işlem yapılmasına gerek yoktur.

Başarılı durum kodu alan e-Faturalar LogoConnect’te Yeşil renk ile görünmektedir. Durum kodu kolonunda ise 1300 durum kodunun görünmesi gerekmektedir.

2.2. Yanıt Bekleyen Durum Kodları

e-Fatura ve Uygulama Yanıtları zarflarının 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alması için sistem yanıtı beklediğini belirten durum kodlarıdır.

2.2.1.HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ (1220)

1220 durum kodu e-Fatura veya Uygulama Yanıtı zarfının Gelir İdaresi tarafından alıcıya gönderildiğini ancak alıcının zarfı işlediğine dair henüz başarılı ya da başarısız bir cevap dönmediğini gösterir. Bu durum kodu alındığında alıcı firmanın cevap dönmesi beklenmelidir,fatura yeniden gönderilmemelidir. Alıcı firmadan zarfa sistem yanıtı göndermesi rica edilebilir. Alıcı taraf sistem yanıtı yolladığında bu zarfın durum kodu 1300 olacaktır.

Ara durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Mor renk ile görünmektedir. Durum kodu kolonunda ise 1220 durum kodunun görünmesi gerekmektedir. Mor renkte gözüken eFaturaların durum kodları değişebileceğinden bu faturalar yeniden gönderilmemelidir.

2.2.2.DOKÜMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ (1210)

1210 durum kodu e-Fatura veya Uygulama Yanıtı zarfının Gelir İdaresi tarafından alıcıya iletilemediği anlamını taşıyan durum kodudur. Bu durum faturaları sizin Gelir İdaresi’ne ulaştırdığınızı, ancak Gelir İdaresi’nin karşı tarafa teslim edemediğini ifade eder. Henüz teslim edilememiş bu zarf; 2 gün boyunca belli aralıklar ile Gelir İdaresi tarafından karşı tarafa gönderilmeye devam edilecektir. Bu durum kodu alındığında, durum kodu değişene kadar beklenmeli ve işlem yapılmamalıdır. Alıcı taraf, sistemini düzeltip zarfı alabilirse zarfın durumu 1300 olacaktır. 2 gün sonra zarf hala alıcıya iletilemez ise, zarfın durum kodu Gelir İdaresi tarafından 1215 olacak şekilde değiştirilecektir. Bu aşamadan sonra, 1215 durum kodu ile karşılaşırsanız, zarfın içindeki e-Faturalar yeniden gönderilmelidir.#efatura, #efaturahatakodları #şematronkontrolü #durumkodları #uygulamayanıtı