2247954282173403
 
Kahve ile çalışma

TİCARİ DEFTERLERİNİZ 

ARTIK GÜVENDE

e-Fatura Nedir? Kimler 2019 Temmuz Geçiş Zorunluluğunda.

e-DEFTER NEDİR?

Ticari defterlerinizi dijital ortamda kolayca oluşturup, eLogo güvencesi ile saklayın ve her zaman her yerden görüntülemenin rahatlığını yaşayın.​

NEDEN e-DEFTER

Pratik, Hesaplı, Çevreci ve Güvenli

e-Defter İle Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinizin kağıt olarak basılması, saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemlerden kurtulun.

yeşil kağıtları
Manzaralı Ofis
e-DEFTER HAKKINDA  HER SEY!

KİMLER KULLANABİLİR?

Bilanço esasına göre defter tutan, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini dijital ortamda tutma zorunluluğu olan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.

 

e-Defter Kimler İçin Zorunlu?

Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,

Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

e-Fatura Nasıl Kullanılır
NASIL KULLANMAYA BASLARIM?

Tüzel kişiler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/  linkinden kendilerine ait mali mühürle, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurularını online yapabilirler.

KUSURSUZ DESTEK

7/24 DESTEK HATTI

e-Logo ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, e-Arşiv uygulamasını hızla ve güvenle kullanmaya başladığınız andan itibaren tüm sorularınızda ya da problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize ve çözüme anında ulaşın.

müşteri Destek Temsilcisi
Bağış Kavanoz
UYGUN FİYAT AVANTAJI

Maliyetlerinizi azaltacak e-Defter uygulamasına çok uygun fiyatlarla adım atın. Onaylı e-Defter dosyalarınızın orijinal dosya büyüklüğü bazında yasal süre boyunca saklama hizmetinde her 1 Mb için 1 kontör harcayın.

Hemen Kullanmaya Baslayın

XBRL formatına uygun aylık e-Defter hazırlanır.Hazırlanan e-Defter e-İmza ya da Mali Mühür ile onaylanır. Onaylanan defterin imza/mühür kısmının ve belli bilgilerin yer a...
e Defter Aylık Berat Raporu
1 Saat
₺300